marți, 5 ianuarie 2010

Subiecte tehnoredactare

Acestea sunt probleme propuse atestatul la informatica.

ABILITATI DE TEHNOREDACTARE


1.Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• caracterele vor fi scrise cu fontul Times New Roman (sau Times New Roman CE) de dimensiune 11 pt;
• textul se aliniază cu fixarea marginilor (aliniat şi la stânga şi la dreapta);
• numai paragrafele 1, 2, 3 şi 4 de la I se vor marca folosind literele A, B, C şi D;

• titlurile capitolelor I. Dispoziţii generale şi II. Conţinutul probei de specialitate pentru obţinerea atestatului se vor modifica folosind literele înclinate, îngroşate şi subliniate, cu alt font ales de candidat de dimensiune 14 pt;
• să se vizualizeze documentul pentru tipărirea acestuia şi să se precizeze comanda (fără a o executa) pentru a-l tipării în ordine inversă de la ultima la prima pagină, realizăndu-se doua copii.
b.) La sfârşitul textului se va importa o imagine grafică preexistentă adecvată documentului (*.wmf, *.bmp, şi altele ).


2. Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• dimensiunea textului “atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică - informatică, intensiv informatică” se va mări la o dimensiune maximă astfel încât acest titlu să apară pe trei linii;
• textul conţinând cele patru paragrafe de ala I. numerotate 1, 2, 3 şi 4 se vor alinia şi la stânga şi la dreapta pe doua coloane;
• textul Art.17 din capitolul V. Evaluarea probei să se scrie cu un alt font dorit de candidat, de dimensiune 16 pt, să fie înclinat, îngroşat şi nesubliniat;
• să se renumeroteze paginile documentului astfel încât prima pagină să nu fie numerotată iar celelalte pagini să fie numerotate în mijlocul paginii, în partea de sus în zona rezervată antetului.
b.) La sfârşitul textului se va adăuga un text artistic "Baftă la examen!" cu un efect de umbră şi fără să fie orizontal.

3. Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• textul se va aşeza într-o pagină având formatul A4, pe lăţime;
• fontul se va schimba în alt font la alegere, dimensiune 11 pt;
• distanţa dintre rânduri va fi dublă;
• începutul de paragrafe va fi la 2 cm de la marginea din stânga;
• să se şteargă numerotarea paginilor documentului şi să se adauge doar în pagina a doua un antet care să conţină în stânga Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar in dreapta Nr.5149 din 13.12.2003
b.) Să se simuleze tipărirea documentului, doar pagina a doua a documentului, în 3 exemplare.

4.Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• tabulatorul la stânga se fixează la 1 cm;
• titlul se centrează şi se modifică având doar majuscule, îngroşate de 17 pt;
• titlurile capitolelor I, II, III să se realizeze cu aceeaşi scriere artistică, orizontal, de culori diferite;
• Art.14 (1), din capitolul IV se va modifica folosind o scriere înclinată, îngroşată, nesubliniată şi se va încadra cu un chenar cu colţurile rotunjite şi cu umbre.
b.) Să se renumeroteze paginile documentului astfel încât prima pagină să nu fie numerotată iar celelalte pagini să fie numerotate în mijloc, în partea de sus în zona rezervată antetului.

5. Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• dimensiunea titlului capitolului II se va mări la o dimensiune maximă astfel încât acest titlu să apară pe două linii şi se va centra;
• textul conţinând cele trei paragrafe numerotate 5, 6 şi 7 se vor alinia şi la stânga şi la dreapta pe doua coloane;
• textul de la paragraful 7 a) să se scrie cu un alt font dorit de candidat, să fie înclinat, îngroşat şi subliniat, marcate cu simbolul “ ”;
• paragraful 6 să fie scrise pe trei coloane, cu textul aliniat la stânga, cu un alt font de aceeaşi dimensiune.
b.) La sfârşitul textului se va adăuga un tabel (centrat pe pagină) având următoarea structură. având maximum 4 linii în care se va trace comisia de atestat cu funcţia fiecărui membru al acesteia:

NR.
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA OBSERVAŢII
6. Considerându-se documentul atestat.doc pe care l-aţi copiat în directorul vostru, creat în C:\ Atestat să se efectueze modificările precizate mai jos asupra documentului, noul document va fi salvat în fişierul atestat1.doc, păstrându-se şi documentul iniţial cu denumirea sa.
a.) Textul din document se va formata în felul următor:
• titlul se va modifica folosind o scriere artistică la alegerea elevului, majuscule şi două culori;
• cele două probe obligatorii pentru obţinerea atestatului de la 13 (1) (a) şi (b) să fie îngroşate şi înclinate, cu un alt font şi introduse într-un chenar colorat cu umbră;
• să se înlocuiască automat în textul iniţial cuvântul "matematică" cu "matem.";
• să se sublinieze subtitlurile de la paragrafe cu două linii.
b.) La sfârşitul textului se va copia alcătuirea comisiilor şi atribuţiile acestora, fiecare pe două coloane cu linie dublă, orizontală, despărţitoare între ele.

7. În directorul vostru, creat în C:\Atestat creaţi un fişier orar.doc care să conţină orarul clasei sub formă de tabel. Folosiţi ca titlu un text artistic, structura tabelului fiind la latitudinea voastră. Capul de tabel trebuie să fie diferenţiat de restul tabelului, folosindu-se un alt font, marginile duble şi liniile din interior simple, o culoare de fond diferit de restul tabelului. Introduceţi datele pentru minimum trei zile din orar.

9. În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi un pliant pe care să-l salvaţi în fişierul promoţie.doc care să conţină:
• doua coloane pentru elevi (cu minim 5 nume ) si pentru profesori (cu minimum 5 nume );
• un moto încadrat într-un chenar, având fondul şi textul de culori diferite şi nu alb - negru;
• o imagine sugestivă creată sau importată (fişiere *.wmf, *.bmp şi altele).

10. În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi un document pe care să-l salvaţi în fişierul medie.doc. Acesta să conţină:
• un titlu îngroşat şi subliniat cu doua linii, folosind un alt font decât Times New Roman (sau Times New Roman CE) de dimensiune 18 pt;
un tabel inserat având două linii şi următoarea structură: Clasa, Medier =media la disciplina “limba şi literatura română”, Mediem = media la disciplina “Matematică”, Mediei= media la disciplina “Informatică”, Medials = media la limba străină 1 studiată, Medie = media generală la unele dintre disciplinele pentru examenul de bacalaureat;
• completaţi datele din tabel, calculând media generală, folosind aplicaţia Calculator;
• realizaţi apoi o reprezentare grafică a disciplinelor cu mediile aferente.

10. În directorul vostru, creat în C:\ Atestat realizaţi un document pe care să-l salvaţi în fişierul invitaţi.doc. Acesta să conţină:
• un titlu artistic, nu orizontal;
• un text la alegere adecvat;
• o imagine sugestivă fie creată, fie importată;
• încadrarea imaginii cu un chenar colorat în ton, umbrit.

ABILITĂŢI DE OPERARE

11.Pentru ca cele două fişiere atestat.dbf şi atestat.doc să fie mai rapid accesate, să se realizeze următoarele:
• să se creeze în folder-ul cu numele vostru un folder cu numele ATESTAT1;
• să se asocieze fiecărui fişier câte o pictogramă (shortcut), folosind două modalităţi diferite, My Computer şi Explorer;
• folosind meniul Start, să se deschidă unul din documente;
• să se şteargă folderul nou creat ATESTAT1;
• să se şteargă apoi shortcut-urile create;
Observaţie se vor nota toate comenzile efectuate, pe o coală de hârtie semnată de candidat.

12.Folosind programul Paint al sistemului Windows să se realizeze un desen şi anume:
• să conţină 2 figuri geometrice la alegere şi o figură formată dintr-o linie curbă, folosind grosimi şi culori diferite pentru contururi (minim 3);
• să se coloreze fondul paginii cu o altă culoare folosind spray-ul;
• să se decupeze una dintre figurile geometrice şi să se copieze de 2 ori în cadrul desenului;
• să se şteargă cealaltă figură geometrică;
• să se salveze desenul într-un fişier cu numele desen.bmp, în folder-ul candidatului.

13.Folosind programul Paint al sistemului Windows să se realizeze un desen şi anume:
• să conţină figurile geometrice: dreptunghi, pătrat, elipsă, un cerc şi o figură formată dintr-o linie frântă închisă folosind grosimi diferite pentru contururi (minim 3);
• să se coloreze fiecare figură geometrică cu o altă culoare folosind pensula pentru contururi, instrumentul de umplere şi spray-ul;
• să se introducă un text “Desen geometric” folosind majuscule, îngroşate şi subliniate;
• decupaţi pătratul şi apoi copiaţi-l de 3 ori în cadrul desenului, apoi modificaţi-l astfel ca dimensiunile pătratelor să fie diferite;
• să se salveze desenul creat cu numele figuri.bmp în directorul candidatului.

14.Deschiderea documentului atestat.doc existent în directorul pe care l-aţi creat:
• să se deschidă documentul folosind meniul Start:
• să se repete aceeaşi operaţie folosind My Computer şi Explorer:
• să se asocieze fişierului o pictogramă (shortcut) :
• să se acceseze programul Word prin meniul Start – Run şi să se deschidă apoi fişierul atestat.doc:
• să se descrie paşii pentru setarea imprimantei pentru tipărirea documentului, fără a se executa comenzile.

15.Pentru personalizarea sistemului de operare Windows, prin intermediul sistemului Display să se facă configurarea diferitelor elemente:
• să se aleagă un model decorativ;
• să se afişeze pe întreaga suprafaţă de lucru noul model ales;
• să se modifice culorile;
• să se aleagă un alt program de protecţie a ecranului şi să se stabilească timpul de aşteptare la 3 minute şi apoi să se testeze;
• alegeţi un interval de 2 minute de inactivitate înainte ca monitorul să treacă în regimul cu consum redus de energie (low - power standbay).


16.Pentru instalarea şi configurarea unei noi imprimante prin Gestionarul de tipărire (Printer) :
• să se aleagă driver-ul de imprimantă dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile;
• instalarea imprimantei alese;
• să se aleagă portul dorit;
• să se deschidă fişierul atestat.doc direct prin accesarea acestuia din directorul candidatului;
• să se seteze imprimarea textului pe un format A4 cu foaia orizontală.
Observaţie se vor nota toate comenzile, pe o coală de hârtie semnată de candidat fără să se execute.

17.Să se editeze un document care să reprezinte o comunicare telefonică scurtă, folosind programul WordPad, care să conţină:
• să se insereze data şi ora la care a fost făcută comunicarea prin care se anunţă data la care se va susţine examenul de atestat;
• să se folosească un font la alegere, dimensiune 16 pt;
• să se salveze fişierul sub numele de atestat, în folder-ul candidatului;
• să se creeze un folder pe desktop, numit AtestatDesk;
• să se caute pe hard toate fişierele care au extensia txt;
• să se copieze primele trei dintre ele în folder-ul creat.
La sfârşitul evaluării ştergeţi folderul AtestatDesk.

18.Să se realizeze următoarele cerinţe:
• să se lanseze în execuţie aplicaţiile Paint, Notepad şi Calculator;
• să se comute controlul între aplicaţii;
• să se închidă aplicaţiile deschise anterior;
• să se configureze tastatura ca tastatură românească;
• să se vizualizeze capacitatea discului C:\ , spaţiul liber şi spaţiul ocupat;
• să se inspecteze configuraţia hard a calculatorului pe care lucraţi şi realizeze un fişier document fisahard.txt care să conţină datele referitoare la: tip microprocesor, capacitate memorie RAM, tip monitor, tip tastatură.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu