marți, 15 martie 2011

Examenul de Atestat 2012In continuare, va vom prezenta ce trebuie sa stiti despre organizarea si desfasurarea, in anul scolar 2011-2012, a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică. Informatiile de mai jos sunt extrase din metodologia aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.


M E T O D O L O G I A
de organizare si desfăsurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a
absolvenţilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică


I. Dispozitii generale
Art.2. Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită
de absolvenţii de liceu, cursuri de zi.

Art.3. (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de atestare a  competenţelor profesionale, fără taxă, cel mult de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen.

Art.4. Înscrierea candidaţilor la examenul de atestare a competenţelor profesionale se face la  secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit, în cazul candidaţilor din seriile anterioare, în perioada stabilită prin graficul de acţiuni privind organizarea si desfăsurarea probei.

Competenţele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:
(a)Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică, intensiv informatică:

 • I. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicaţii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
 • II. Particularizarea, configurarea si modificarea aplicaţiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaţionale ale clientului.
(b) Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică:

 • I. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
 • II. Furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suportII. Continutul probei de specialitate pentru obtinerea atestatului
Art.6. Proba de specialitate constă în:

 • (a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerinţelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
                  (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
                 (ii) un subiect de Programare
                 (iii) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.

 • (b) proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate si în echipă (2 - 3 elevi) în funcţie de complexitatea proiectului.
IV. Organizarea si desfăsurarea probei pentru obtinerea atestatului
Art.11.
(1) Examenul se desfăsoară în perioada 1 – 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate scolară va elabora graficul propriu de desfăsurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale.

(3) Graficul de acţiuni privind organizarea si desfăsurarea probelor cuprinde:

 • (a)perioada pentru înscrierea candidaţilor si depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfăsurării examenului);
 • (b)programarea pe zile si ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) si specializări;
(4) Proba de specialitate se desfăsoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susţine în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unităţile scolare liceale.

Art.12.
(1) Stabilirea subiectelor pentru proba practică se face la nivelul judeţului/municipiului  Bucuresti, în Consiliul Consultativ al disciplinei si sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către licee până la 15 ianuarie.
(2) În ziua si la ora anunţate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în faţa comisiei proiectul corespunzător instruirii profesionale si stiinţifice.
(3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează si afisează, până la sfârsitul lunii decembrie a anului scolar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va ţine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa scolară si se va urmări, în mod special, latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aibă grade de complexitate aproximativ egale.
(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft si alegerea acestora de către candidaţi, sub semnătură, se face la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 15 ianuarie.
(5) Elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. Acestea vor fi depuse la secretariatul unităţii de învăţământ si înregistrate până la data de 1 mai. Proiectul va fi însoţit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrumător si finalizat cu admis/respins.
Art.13. Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum 2 ore.

 • (a) proba practică maximum 90 minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective si acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;
 • (b) Susţinerea proiectului maximum 30 minute/candidat. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăsi un timp.

V. Evaluarea probei
Art.14.
(1) Proba de specialitate va fi evaluată separat de cei doi membri ai comisiei;
(2) La proba practică, nota acordată de către fiecare evaluator va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la cele trei subiecte din biletul extras în ziua probei. Nota finală pentru proba practică se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minim 6(sase) pentru promovarea examenului;
(3) La prezentarea si motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proiect  trebuie să fie minim 7(sapte) pentru promovarea examenului;
(4) În situaţia în care diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei, la oricare dintre probe, este mai mare de un punct, vicepresedintele va stabili nota finală, prin reevaluarea probei.
Art.15. Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale
pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel puţin 7(sapte).VI. Dispozitii finale
Art.16. Nu se admit contestaţii la nici una dintre probe.
Art.17. (1) În cazul promovării examenului de atestare a competenţelor profesionale candidatul primeste un atestat.
(2) Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susţinut examenul, după
promovarea de către candidat a clasei a XII-a.
(3) În cazul nepromovării clasei a XII-a examenul de atestat susţinut si promovat îsi pierde valabilitatea.
Art.20. Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.

Metodologia de desfaruare a atestatului la informatica in anul 2012 a fost aprobata prin ordinul nr. 4843/27.08.2009 si se gaseste la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/12875.
13 comentarii:

 1. sal unde pot gasi toate subiectele rezolvate mersi.

  RăspundețiȘtergere
 2. Un model de referat intocmit de profesorul indrumator despre lucrare are cineva?

  Multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 3. Atestat Informatica27 aprilie 2011, 10:42

  Puteti gasi mai multe modele de documentatie la adresa
  http://atestatinfo.blogspot.com/2010/02/model-documentatie-atestat-informatica.html
  Nu am idee ce referat trebuie sa intocmeasca profesorul indrumator.

  RăspundețiȘtergere
 4. ce se intampla daca m-am inscris si nu vreau sa il mai dau?

  RăspundețiȘtergere
 5. cik am auzit ca trebuie sa platesti contravaloarea diplomei pe care o trimit aia de unde o trimit ei

  RăspundețiȘtergere
 6. cat timp este valabil acest atestat?

  RăspundețiȘtergere
 7. dar are vreo legatura atestatul cu bacul? imi poate spune cineva care e? am auzit si ca trebuie dat si ca nu trebuie. Imi spune si mie cineva daca are vreo legatura atestatul cu bacu? k daca nu ai atestat nu poti da bacu? astept raspuns urgent :*

  RăspundețiȘtergere
 8. Atestatul nu are perioada de valabilitate.
  Si nici nu are legatura cu BAC-ul. Atestatul e optional. Il dai doar daca vrei. Deci poti da linistit BAC-ul si fara atestat. E doar o hartie in plus...

  RăspundețiȘtergere
 9. Exista vreo sustinere legala pentru ultimul raspuns? Vreun regulament, ordin, metodologie? Am absolvit clasa a XII-a si nu am dat atestatul. Mi s-a spus foarte clar din partea secretariatului si directiunii unitatii ca nu voi primi diploma de bacalaureat daca nu am dat atestartul. Acum faptul e consumat si nu mai am cand sa-l dau. Mi s-a spus ca pierd inscrierea la facultate anul acesta fara diploma de bacalaureat si ca va trebui sa sustin atestatul anul viitor si abia peste un an primesc si diploma. Caut in disperare un document oficial care sa precizeze ca eliberarea diplomei nu este conditionata de atestat. In aceeasi situatie se mai afla inca 5 colegi. Se pare ca nu avem nicio sansa sa ne luam diplomele anul acesta. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns si, mai ales, cu o baza legala a acestuli aspect. Este urgent.Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 10. Mai degraba sa va zica ei unde scrie asta. Mi se pare un abuz sa nu va elibereze diploma de BAC in cazul in care il promovati.

  RăspundețiȘtergere
 11. Ei un spun ce baza legala au, doar ameninta ca nu o elibereaza. Va rog, daca puteti, ajutati-ma cu un suport legal. Altfel, chiar pierd inscrierea la facultate.Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 12. Stiti cumva daca am fost primii ani la un liceu cu profil mate info si in ultimul an m-am transferat la filo, mai am vreo sansa sa obtin atestatul? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 13. Este posibil sa obti atestatul si daca esti la mate-info neintensiv?

  RăspundețiȘtergere